deepwater1.jpgdeepwater2.jpg

Komunalije vodovod d.o.o. su izgradile precrpne stanice za Bosiljevo brdo i Marčane brdo.

U tim dijelovima naselja Bosiljevo i Marčani je zbog nadmorske visine u odnosu na vodotoranj bio premali tlak vode. Izgradnjom ovih precrpnih stanica u vodovodu je dobiven normalni radni tlak i moguća su priključenja potrošača.

 

Komunalije - vodovod d.o.o. Čazma